31

Kombi Bakımı

Yıllardır evlerinizde kullanmakta olduğunuz doğalgazlı cihazlar(kombi doğalgaz soba v.b ) cihazlar her yıl muntazam olarak yetkili, ehliyetli teknik servis ekipleri tarafından kontrol edilip temizliği yapılmalı, kış sezonuna rahat ve sorunsuz girebilmeniz için gerekli işlemleri yaptırması gerekmektedir.
 

Kış sezonu öncesi yıllık bakımda yapılacak işlemler şunlardır;

Cihazınızın yanma verimini ve isli yanma oluşturacak tozlarının temizlenmesi

Kalorifer dönüş hattındaki filtrenin sökülüp temizlenmesi.

İmbisat deposunun havasının kontrolü Çakmak ayarlarının yapılması

Gaz geçişini sağlayan meme gözlerinin temizlenmesi

Cihazın modülasyon yapıp yapmadığı cihaz ayarlanan dereceye gelene kadar yüksek alevle yanar. İstenilen dereceye gelmek üzereyken size sabit bir sıcaklık sunması için alev boyutunu kısar. Evinizde ısı kaybıyoksa söner.


Brülör temizliği
Sıcak su akış kontrolü
Peteklerin iyi ısınıp ısınmadığı
Genel kontrol yakın zamanda sorun çıkaracak aksamlar hakkında kullanıcıya verilecek bilgiler.
Müşterinin cihazı daha verimli kullanabilesi için bilgi verilir 
Bacalı cihazlarda baca çekiş kontrolü ve yapılması gerekenler.
Değiştirilen parçalar için kullanıcıya garanti belgesi verilir.

KOMBİ BAKIMINDA YAPILAN İŞLEMLER!
Kombinin yerinde peryodik bakımı sırasında aşağıda belirtilen işlamler mutlaka yapılmaktadır.
Cihazların peryodik bakımından mutlaka Yetkili servis tarafından yapılması gerekmektedir.
1- Baca bağlantılarının kontrol edilmesi.
2- U manometre ile gaz kaçak kontrolü yapılması (Kombi gaz besleme hattından sonra)
3- Elektriksel kontrollerin yapılması ve ölçümesi
4- Sistemin su basıncının kontrol edilmesi ve gerekli hallerde tesisat havasının alınması.
5- Tüketiciye kullanmakta olduğu cihaz ile ilgili olarak herhangi bir şikayeti olup olmadığının sorulması.
6- Fan veya baca davlumbazının temizlenmesi
7- Baca hava kanallarının temizlenmesi
8- Genel parçalarının dış temizliği
9- Kapasite ayarlarının kontrol edilmesi
10- Tesisat filtrelerinin temizlenmesi.
11- Alt hidrolik grubun kontrol edilmesi ve temizlenmesi
12- Sirkülasyon pompasının kontrol edilmesi ve temizlenmesi
13- Ana eşanjörün kontrol edilmesi ve dış temizlilği
14- Brülörün kontrol edilmesi ve dış temizlenmesi
15- Genleşme tankı ve hava basınıncının kontrol edilmesi
16- Genel parçaların oksidasyon temizliği
17- Yoğuşma suyunun drenaj hattının kontrol edilmesi
18- Tesisat su giriş basıncının kontrol edilmesi
19- Gaz basınç değerinin kontrol edilmesi
20- Ürünün genel çalışma fonksiyonlarının kontol edilmesi.